Prijzen

Hieronder treft u een overzicht van de prijzen die wij voor onze cursussen rekenen. De genoemde prijzen zijn voor een cursistengroep van 1 tot 10 personen. De vermelde prijs is dus niet per cursist!

Interne auditor ISO/IEC 17020:2012
€ 1.500,00
Het opstellen van een audit-programma
Audittechnieken
Rapportage
Opvolging van geconstateerde afwijkingen en afhandeling volgens de 4 O systematiek
Een uitleg over de inhoud van de ISO/IEC 17020:2012
Een praktijktoets binnen de eigen organisatie
Van 1 tot 10 deelnemers
Cursus Opstellen Kwaliteits- handboek ISO/IEC 17020:2012
€ 3.500,00
Management by Objectives
Hoe formuleer je bedrijfsbeleid?
Hoe formuleer je doelen?
Hoe toon je aan dat doelen worden behaald?
Hoe zet ik dat om in een bruikbaar handboek?
Van 1 tot 10 deelnemers
 
Introductie ISO/IEC 17020
€ 1.500,00
in één dag de grondbeginselen van een kwaliteitssysteem,
het omgaan met afwijkingen en
alle paragrafen van ISO/IEC 17020:2012 (onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, bestuurlijke structuur, personeel, uitrusting, uitbesteding, inspectiemethode, inspectierapporten en -certificaten, klachten en beroepen)
Van 1 tot 10 deelnemers
 
 
 
Klachten- en afwijkingen- management
€ 1.500,00
Signaleren van klachten
Registreren van klachten
Behandelen van klachten
De 4 O methode
Van 1 tot 10 deelnemers
 
 

Inspectie- rapporten reviewen
€ 995,00
1 tot 10 deelnemers
Rapporteren van inspecties
€ 995,00
1 tot 10 deelnemers
Company Mentaliteit
€ 995,00
1 tot 10 deelnemers
Management- review
€ 995,00
1 tot 10 deelnemers