Cursus Company-Mentaliteit

map-mentaliteit-17020 (FILEminimizer)De halve dagcursus Company-Mentaliteit richt zich aan alle medewerkers binnen een bedrijf of organisatie die in de ruimste zin van het woord een bezigheid uitvoeren, die relevant is voor de uitvoering van inspectietaken conform ISO 17020:2012. Door deze cursus stijgt de beleving en de bewustwording binnen de gehele organisatie. Deze cursus is ideaal als een accreditatie voor het eerst wordt overwogen. Maar ook indien er een reorganisatie plaatsvindt of meerdere organisaties worden samengevoegd kan het nuttig zijn als “alle neuzen dezelfde kant op wijzen”.

De docent zal de norm ISO 17020:2012 in hoofdlijnen doornemen. De medewerkers leren welke taken bij de functies binnen een inspectieorganisatie horen. De vakterminologie zal worden toegelicht: bijvoorbeeld zullen begrippen als accreditatie, certificatie, conformiteitsbepaling, herleidbaarheid, kalibratie, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit etc. aan de orde komen.

The do’s en don’ts voor een inspectie-instelling worden uitgelegd. Wat is voor een geaccrediteerde inspectie-instelling niet (meer) mogelijk en wat moet per se worden uitgevoerd.

Deze cursus biedt zich ook aan in het kader van een inwerkingstraject voor nieuwe medewerkers.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Overige opleidingen:

Introductie ISO/IEC 17020 Inspectierapporten beoordelen en reviewen Interne auditor ISO/IEC 17020:2012 Klachten- en afwijkingenmanagement Opstellen kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012 Rapporteren van inspecties Managementreview
 Introductie
17020
 Inspectie-
rapporten
beoordelen
en
reviewen
 Interne
Auditor
 Klachten-
en
Afwijkingen
management
 Opstellen
Kwaliteits-
handboek
17020
 Rapporteren
van
inspecties
 Management-
review