Cursus Rapporteren van Inspecties

map-rapporteren-17020 (FILEminimizer)De halve dagcursus Rapporteren van Inspecties richt zich aan reeds in het vak actieve en aan toekomstige inspecteurs. De cursus besteedt aandacht aan diverse fouten en gewoontes die in de dagelijkse routine kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld zal de docent op “onderrapportage” ingaan. Uit tijdgebrek kan het gebeuren dat er tijdens een inspectie waarnemingen te beknopt worden vastgelegd. Voor de herleidbaarheid is het complete noteren van gegevens essentieel. Ook positieve bevindingen dienen te worden onderbouwd.

Na afloop van deze opfriscursus zal de blik van de inspecteurs gescherpt zijn en de rapportage vollediger. Er kan desgewenst ook aandacht aan schrijfstijl, woordkeuze en spelling besteed worden.

Ook voor de administratieve medewerkers, die inspectierapporten verder gaan bewerken, invoeren, archiveren etc. kan het nuttig zijn te weten, wat de inspecteurs dienen in te vullen en hoe een correct ingevuld inspectierapport dient te worden aangeleverd.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Overige opleidingen:

Introductie ISO/IEC 17020 Inspectierapporten beoordelen en reviewen Interne auditor ISO/IEC 17020:2012 Klachten- en afwijkingenmanagement Opstellen kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012 Company mentaliteit Managementreview
 Introductie
17020
 Inspectie-
rapporten
beoordelen
en
reviewen
 Interne
Auditor
 Klachten-
en
Afwijkingen
management
 Opstellen
Kwaliteits-
handboek
17020
 Company
Mentaliteit
 Management-
review