Cursus Opstellen Kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012

map-handboek-17020-ster (FILEminimizer)De cursus Opstellen Kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012 kan in twee stadia van een inspectie-onderneming zeer behulpzaam zijn. Te weten in het begin, als er letterlijk nog niets aanwezig is, maar ook in een gevorderd stadium als (inspectie-) medewerkers telkens weer tegen een onoverzichtelijke verzameling van documenten aanlopen en het overzicht en de structuur van de procedures niet makkelijk te doorgronden zijn.

Deze cursus richt zich aan het leidinggevende management, dat de lijnen voor de inspectieactiviteiten moet uitzetten. De principes van het opzetten van een deugdelijk handboek zullen in de cursus per onderdeel behandeld worden.

Het kwaliteitshandboek is een weergave van het managementsysteem dat ertoe moet leiden, dat de inspectie-instelling voortdurend voldoet aan alle in de ISO/IEC 17020:2012 gestelde eisen. In deze cursus zal dit met behulp van de zogenaamde ‘management by objectives’ -methode worden uitgelegd.

De grondslag voor het gebruik van ‘management by objectives’ ligt in paragraaf 8.2.1 van ISO/IEC 17020:2012

The inspection body’s top management shall establish, document, and maintain policies and objectives for fulfilment of this International Standard and shall ensure the policies and objectives are acknowledged and implemented at all levels of the inspection body’s organization.

In deze cursus wordt uitgelegd, hoe de inspectie-organisatie haar beleid vorm kan geven, hoe dit is om te zetten naar concrete (SMART) doelen en hoe middels procedures een systeem kan worden opgezet waarmee deze doelen worden bereikt.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Overige opleidingen:

Introductie ISO/IEC 17020 Inspectierapporten beoordelen en reviewen Interne auditor ISO/IEC 17020:2012 Klachten- en afwijkingenmanagement Company mentaliteit Rapporteren van inspecties Managementreview
 Introductie
17020
 Inspectie-
rapporten
beoordelen
en
reviewen
 Interne
Auditor
 Klachten-
en
Afwijkingen
management
 Company
mentaliteit
 Rapporteren
van
inspecties
 Management-
review