Over 17020 Academy

De 17020-Academy is opgericht door de 17020-Consultants. De 17020-Academy verzorgt thans scholingen, cursussen en work-shops in Nederland en Vlaanderen.

De oprichting van de 17020-Academy is een logische stap voor de 17020-consultants, want tijdens hun consulten werden en worden de consultants vaak gevraagd of zij ook cursussen geven. Bij een consult of ter gelegenheid van een interne audit, die een 17020-consultant uitvoert, wordt regelmatig zichtbaar, waar nog informatiebehoefte bij de medewerkers van een inspectiebedrijf bestaat.

Gezien de norm ISO/IEC 17020:2012 vereist, dat de bij een inspectie betrokken medewerkers permanent en regelmatig aan scholingen moeten deelnemen, zijn er een aantal relevante cursussen ontwikkeld, die nauw bij de inspectienorm en bij de praktijk aansluiten.

De 17020-Consultants, of eigenlijk voluit “TwinSparc 17020 Consultants”, beschikken over meer dan 20 jaar ervaring in de inspectiebranche.

Uit de praktijk, voor de praktijk

Alle scholingen, cursussen en work-shops, die de 17020-Academy aanbiedt, zijn gebaseerd op praktijkervaringen, die de 17020-consultants tijdens hun werkzaamheden in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Voorbeelden zoals ze uit het dagelijkse contact met klanten worden opgemerkt, worden in de cursussen en in het lesmateriaal ingebouwd en daardoor wordt de herkenbaarheid van situaties tijdens de lessen verhoogd.

Doordat de 17020-consultants door bedrijven uit zeer uiteenlopende branches worden ingehuurd, zijn ook de praktijkvoorbeelden van diverse origine. De 17020-consultants hanteren de bepalingen van de norm ISO/IEC 17020:2012 als rode draad en geven iedere gebeurtenis die zij in de praktijk tegenkomen een “huisnummer” in de vorm van het bijbehordende paragraafnummer van de Internationale Standaard. Omdat deze praktijkvoorbeelden worden gekoppeld aan de verschillende norm-elementen, ontstaat er een steeds omvangrijker wordende verzameling aan illustratief lesmateriaal.

Door praktijkvoorbeelden te benutten worden de formele en abstract geformuleerde bepalingen van de inspectienorm ISO/IEC 17020:2012 begrijpelijker. Bijkomstig effect is, dat de fouten waarvan de cursist tijdens een scholing al heeft gehoord, zelf niet zal maken.

Naast de sterke binding met de praktijk zijn en blijven alle vormen van scholing uiteraard nauw gerelateerd aan de norm ISO/IEC 17020:2012. Alle paragrafen worden tekstueel behandeld en er wordt uitgelegd waarop een bedrijf bij de implementatie en de naleving van de norm moet letten.