De 17020 Kennis Quiz !

Hoeveel weet u van ISO/IEC 17020:2012, inspectie en van accreditatie?

Doe de online 17020 Kennis Quiz!

(druk op de knop ‘Volgende’ om te starten)

Vraag #1: Mag een inspectie-instelling gebruik maken van (meet-)apparatuur van derden?

Vraag #2: Waarvoor staat de afkorting PDCA ?

Vraag #3: Als een bedrijf een product vervaardigt of installeert en daarna zelf inspecties uitvoert, kan het alleen geaccrediteerd worden als:

Vraag #4: Is ‘accreditatie’ en ‘certificatie’ hetzelfde?

Vraag #5: Klopt het dat er in Nederland maar één instantie is, die een accreditatie mag verlenen?

Vraag #6: Welke competentie-vereisten dienen voor de functie van inspecteur tenminste te worden vastgelegd?

Vraag #7: Waarvoor staat de afkorting RvA?

Vraag #8: Mag een inspectie instelling zelf haar gereedschap kalibreren?

Vraag #9: Op een inspectiecertificaat staat: “Geldig tot 1 april 2020”. Mag dat?

Vraag #10: Waarom mag een inspectiebedrijf haar inspecteurs niet belonen op basis van het aantal uitgevoerde inspecties?

Volgende

Wij voegen geregeld nieuwe vragen toe. Kom dus gerust nogmaals langs om uw kennis te toetsen!

Meer weten over ISO/IEC 17020:2012 ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Bezoek ook onze andere websites: