De 17020 Kennis Quiz !

Hoeveel weet u van ISO/IEC 17020:2012, inspectie en van accreditatie?

Doe de online 17020 Kennis Quiz!

(druk op de knop ‘Volgende’ om te starten)

? NDT = Non Destructive Testing (Niet Destructief Onderzoek)Vraag #1: Is de inspectienorm NEN EN ISO/IEC 17020:2012 ook voor NDT van toepassing?

Accreditatie van NDT vindt plaats op basis van ISO/IEC 17020. Denk ook aan de aanvullende eisen uit EA 4/15! Lees hier meer over accreditatie van Niet Destructief Onderzoek.

Vraag #2: Als een bedrijf een product vervaardigt of installeert en daarna zelf inspecties uitvoert, kan het alleen geaccrediteerd worden als:

Vraag #3: Mag een inspectie-instelling gebruik maken van (meet-)apparatuur van derden?

Vraag #4: De NEN EN ISO/IEC 17020:2012 kent verschillende soorten inspectie instellingen; hoeveel?

Vraag #5: Waarvoor staan de vier O’s van ‘de 4 O systematiek’ ?

Vraag #6: Mag een inspectie instelling zelf haar gereedschap kalibreren?

Vraag #7: Klopt het dat er in Nederland maar één instantie is, die een accreditatie mag verlenen?

Vraag #8: Mag een inspecteur ook adviseren?

Vraag #9: Waarom mag een inspectiebedrijf haar inspecteurs niet belonen op basis van het aantal uitgevoerde inspecties?

Vraag #10: Is ‘accreditatie’ en ‘certificatie’ hetzelfde?

Volgende

Wij voegen geregeld nieuwe vragen toe. Kom dus gerust nogmaals langs om uw kennis te toetsen!

Meer weten over ISO/IEC 17020:2012 ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Bezoek ook onze andere websites: