De 17020 Kennis Quiz !

Hoeveel weet u van ISO/IEC 17020:2012, inspectie en van accreditatie?

Doe de online 17020 Kennis Quiz!

(druk op de knop ‘Volgende’ om te starten)

Vraag #1: De NEN EN ISO/IEC 17020:2012 kent verschillende soorten inspectie instellingen; hoeveel?

Vraag #2: Welk type inspectiebedrijf voert alleen inspecties in het eigen moederbedrijf uit?

Vraag #3: Mag een inspectie-instelling gebruik maken van (meet-)apparatuur van derden?

Vraag #4: Waarvoor staan de vier O’s van ‘de 4 O systematiek’ ?

Vraag #5: Op welke datum valt jaarlijks de Wereld Accreditatie Dag?

Vraag #6: Welke competentie-vereisten dienen voor de functie van inspecteur tenminste te worden vastgelegd?

Vraag #7: De RvA kent twee soorten afwijkingen; hoe worden deze aangeduid?

Vraag #8: Waarvoor staat de afkorting PDCA ?

Vraag #9: Als een bedrijf een product vervaardigt of installeert en daarna zelf inspecties uitvoert, kan het alleen geaccrediteerd worden als:

Vraag #10: Mag een inspectie-instelling gegevens die verkregen zijn tijdens inspecties aan een BOA (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) van de gemeente geven?

Volgende

Wij voegen geregeld nieuwe vragen toe. Kom dus gerust nogmaals langs om uw kennis te toetsen!

Meer weten over ISO/IEC 17020:2012 ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Bezoek ook onze andere websites: