De 17020 Kennis Quiz !

Hoeveel weet u van ISO/IEC 17020:2012, inspectie en van accreditatie?

Doe de online 17020 Kennis Quiz!

(druk op de knop ‘Volgende’ om te starten)

Vraag #1: Waarvoor staan de vier O’s van ‘de 4 O systematiek’ ?

Vraag #2: Is een interview een toegestane techniek bij interne audits?

Vraag #3: Als een bedrijf een product vervaardigt of installeert en daarna zelf inspecties uitvoert, kan het alleen geaccrediteerd worden als:

Vraag #4: Wat is het verschil tussen een ‘inspectierapport’ en een ‘inspectiecertificaat’?

Vraag #5: Waarvoor staat de afkorting RvA?

Vraag #6: De RvA kent twee soorten afwijkingen; hoe worden deze aangeduid?

Vraag #7: Is ‘accreditatie’ en ‘certificatie’ hetzelfde?

Vraag #8: Klopt het dat er in Nederland maar één instantie is, die een accreditatie mag verlenen?

Vraag #9: Waarom mag een inspectiebedrijf haar inspecteurs niet belonen op basis van het aantal uitgevoerde inspecties?

Vraag #10: Mag een inspectie-instelling gegevens die verkregen zijn tijdens inspecties aan een BOA (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) van de gemeente geven?

Volgende

Wij voegen geregeld nieuwe vragen toe. Kom dus gerust nogmaals langs om uw kennis te toetsen!

Meer weten over ISO/IEC 17020:2012 ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Bezoek ook onze andere websites: