De 17020 Kennis Quiz !

Hoeveel weet u van ISO/IEC 17020:2012, inspectie en van accreditatie?

Doe de online 17020 Kennis Quiz!

(druk op de knop ‘Volgende’ om te starten)

Vraag #1: Mag een inspectie-instelling gebruik maken van (meet-)apparatuur van derden?

Vraag #2: Op welke datum valt jaarlijks de Wereld Accreditatie Dag?

? NDT = Non Destructive Testing (Niet Destructief Onderzoek)Vraag #3: Is de inspectienorm NEN EN ISO/IEC 17020:2012 ook voor NDT van toepassing?

Accreditatie van NDT vindt plaats op basis van ISO/IEC 17020. Denk ook aan de aanvullende eisen uit EA 4/15! Lees hier meer over accreditatie van Niet Destructief Onderzoek.

Vraag #4: Waarvoor staat de afkorting PDCA ?

Vraag #5: Mag een inspecteur ook adviseren?

Vraag #6: Klopt het dat er in Nederland maar één instantie is, die een accreditatie mag verlenen?

Vraag #7: Als een bedrijf een product vervaardigt of installeert en daarna zelf inspecties uitvoert, kan het alleen geaccrediteerd worden als:

Vraag #8: Is het gebruik van de norm ISO 19011 (de “audit”-norm) verplicht bij een interne audit?

Vraag #9: Welke competentie-vereisten dienen voor de functie van inspecteur tenminste te worden vastgelegd?

Vraag #10: Waarvoor staan de vier O’s van ‘de 4 O systematiek’ ?

Volgende

Wij voegen geregeld nieuwe vragen toe. Kom dus gerust nogmaals langs om uw kennis te toetsen!

Meer weten over ISO/IEC 17020:2012 ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Bezoek ook onze andere websites: