Cursus Managementreview

map-managementreview-17020 (FILEminimizer)Deze dagcursus Managementreview (directiebeoordeling) wordt voor het hoogste management/de directie van een inspectie-instelling aangeboden.

Het behoort tot de taken van het Top Management minimaal één keer per jaar te beoordelen of het door hen uitgezette managementsysteem effectief is. Er zal vastgesteld moeten kunnen worden, of de doelen van het kwaliteitssysteem behaald zijn.

De directie gebruikt de tijdens een Managementreview verkregen input-informatie om beslissingen t.a.v. de verbetering van de effectiviteit van het managementsysteem en verbeteringen t.a.v. het voldoen aan de ISO/IEC 17020:2012 te nemen. Ook over de aanwezige middelen (medewerkers en uitrusting) zal de directie zich buigen en indien nodig uitbreiden of verbeteren. Deze besluiten worden in het verslag van de managementreview vastgelegd.

In de cursus komen alle punten die door het hoogste management moeten worden beoordeeld aan de orde.

Overige opleidingen:

Introductie ISO/IEC 17020 Inspectierapporten beoordelen en reviewen Interne auditor ISO/IEC 17020:2012 Klachten- en afwijkingenmanagement Opstellen kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012 Rapporteren van inspecties Company mentaliteit
 Introductie
17020
 Inspectie-
rapporten
beoordelen
en
reviewen
 Interne
Auditor
 Klachten-
en
Afwijkingen
management
 Opstellen
Kwaliteits-
handboek
17020
 Rapporteren
van
inspecties
 Company
mentaliteit