Cursusmateriaal 17020

Bij iedere cursus, die de 17020-Academy verzorgt, hoort een A4-lesmap (zie foto).

De cursisten ontvangen de lesmap normaliter op de cursusdag van de docent. Indien gewenst, kunnen de lesmappen ook eerder na de onderneming of organisatie die de cursus aan zijn medewerkers aanbiedt, worden opgestuurd. Zodoende hebben de cursisten de mogelijkheid zich in het thema in te lezen en vragen en eventueel ook oefeningen voor te bereiden.

De inhoud van een lesmap varieert uiteraard per cursus, maar bevat in grote lijnen de volgende informatie:

  1. De agenda – overzicht over de lesstof
  2. Het normen gedeelte
  3. De lesbladen, uitvoerige informatie voor het specifieke cursusthema
  4. Het glossarium met relevante begrippen
  5. Ruimte voor notities/vragen

Cursusmap 17020