Workshop Afhandeling Afwijkingen

Workshop Afhandelen Afwijkingen volgens de 4 O methodeBij het afhandelen van geconstateerde afwijkingen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van een inspectie-instelling dient aan de eisen van § 8.7.4 van ISO/IEC 17020:2012 te worden voldaan.

Belangrijk daarbij zijn de uitgangspunten van de zogenaamde 4 O methode; De oorzaak en de omvang van de afwijking moet geanalyseerd worden, een oplossing moet worden gevonden en de operationaliteit van de oplossing moet worden vastgesteld.

In deze workshop leert u aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, hoe u de 4 O methode op de juiste wijze kunt toepassen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Overige opleidingen:

Company mentaliteit Inspectierapporten beoordelen en reviewen Interne auditor ISO/IEC 17020:2012 Klachten- en afwijkingenmanagement Opstellen kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012 Rapporteren van inspecties Managementreview
 Company
mentaliteit
 Inspectie-
rapporten
beoordelen
en
reviewen
 Interne
Auditor
 Klachten-
en
Afwijkingen
management
 Opstellen
Kwaliteits-
handboek
17020
 Rapporteren
van
inspecties
 Management-
review