Cursus Werken met AudiMAX

map-audimax-17020 (FILEminimizer)De dagcursus Werken met AudiMAX laat zien hoe inspecteurs en de technisch manager(s) in hun dagelijkse werk gebruik kunnen maken van de inspectie-software AudiMAX, die specifiek voor inspectie-instellingen, die conform de norm ISO 17020:2012 werken, is ontworpen.

De cursus kan in twee dagdelen gesplitst worden. In de ene helft zal dan op de toepassing bij de inspectiewerkzaamheden worden ingegaan en in de andere helft zullen de mogelijkheden, die AudiMAX voor de technisch manager(s) biedt uitgelegd worden. Zodoende neemt deze cursus voor inspecteurs slechts een halve dag in beslag.

Deze cursus is geen verkoop presentatie. Deze cursus richt zich aan bedrijven, die de software AudiMAX reeds hebben aangeschaft en waar de medewerkers deze software optimaal in hun werk willen inzetten. Hoewel de software ook makkelijk autodidactisch “ontdekt” kan worden, zal de uitleg door de docent voor een betere benutting van de functies zorgen. De docent gaat aan de hand van de norm ISO 17020:2012 toelichten, hoe de software alle eisen van de inspectienorm afdekt. In het laatste uur gaan de inspecteurs oefen-inspectierapporten aanmaken.

De technisch manager weet na afloop van deze cursus over welke mogelijkheden de inspecteurs beschikken. De technisch manager krijgt in de tweede helft van de cursus door de docent uitgelegd hoe hij zijn taken met AudiMAX optimaal kan ondersteunen. De docent zal onder andere op de verschillende dashboard-functies ingaan. Hiermee wordt het voor de technisch manager makkelijk om rapporten en overzichten bijvoorbeeld met betrekking tot uitgevoerde of nog uit te voeren inspecties en ontvangen en in behandeling zijnde klachten en afwijkingen te genereren.

Het gedeelte van deze cursus dat zich aan de inspecteurs richt, laat zich ook met de Cursus Rapporteren van Inspecties (cursusduur ½ dag) combineren.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

AudiMAX Inspectiesoftware

Overige opleidingen:

Introductie ISO/IEC 17020 Inspectierapporten beoordelen en reviewen Interne auditor ISO/IEC 17020:2012 Klachten- en afwijkingenmanagement Opstellen kwaliteitshandboek ISO/IEC 17020:2012 Rapporteren van inspecties Company mentaliteit Managementreview
 Introductie
17020
 Inspectie-
rapporten
beoordelen
en
reviewen
 Interne
Auditor
 Klachten-
en
Afwijkingen
management
 Opstellen
Kwaliteits-
handboek
17020
 Rapporteren
van
inspecties
 Company
mentaliteit
 Management-
review